Kontakt

Telefon 08-658 66 60

Hornsgatan 182

117 34 Stockholm

   info@hornstullshundochkatt.se

 

Butikschef Torbjörn Strand 

torbjorn@hornstullshundochkatt.se

 
 
 
 
 

Vill du bli kontaktad av oss?

Fyll i formuläret så återkommer Vi inom 24 timmar under vardagar. 

Hantering av personuppgifter / GDPR


Enligt journalföringslagen 2009:302 (SVF 2016:148) måste vi behandla personuppgifter om dig i samband med journalföring av ditt djur. Journaler ska i dagsläget sparas i fem år. Därefter lagrar vi uppgifterna i som längst 10 år efter djurets senaste besök för att upprätthålla god djurhälsovård och kundvård. Detta eftersom vårt behov av dokumentation m.m. väger tyngre än ditt behov av integritet för dina uppgifter i detta fall. Personuppgifterna används för att tillhandahålla våra tjänster (inklusive kontokortshantering och receptförskrivning). De personuppgifter vi behöver är: Namn, Fullständig adress, Telefonnummer, personnummer eventuellt e-postadress. Från den 25 maj 2018 trädde den nya Allmänna Dataskyddsförordningen, GDPR, i kraft. Den ska skydda dina personuppgifter och vi har anpassat vår klinik för att följa dessa nya regler. Du kan när som helst begära utdrag om vilka uppgifter vi har om dig. Du har även rätt att begära att vi rättar felaktiga uppgifter. Dessutom har du efter att tiden för lagring enligt journallagringslagen löpt ut rätt att ifrågasätta intresseavvägningen som grund för behandlingen.Vi lämnar ut uppgifterna till försäkringsbolag/andra kliniker vid remittering etc. 


Om du har frågor eller synpunkter på hur vi hanterar dina personuppgifter kan du kontakta Hornstulls Hund & Katt AB. Som kund har du alltid rätt att klaga till Integritetsmyndigheten om man anser att något inte sköts korrekt.